LogoWebsite Contact
Foto BeeldwerkersKleur BeeldwerkersFoto Beeldwerkers
Cameraman

Flashback

1986 Onder de naam EXRO Video Producties produceert Dick van der Horst bedrijfsspecifieke instructiefilms in het kader van de ARBO-wet.
1990 Vestiging in Rotterdam. Paula Schenk sluit zich aan. Naast voorlichtingsprogramma´s maken ze bedrijfs- en productpresentaties.
1995 ´[EXRO] ‘De Rotterdamse Beeldwerkers´ vestigt zich op het Noordereiland. Nieuwe technieken maken interactieve programma’s mogelijk.
2008 De Beeldwerkers verplaatsen de studio naar Heerjansdam. Paula start Schenk Communicatie www.schenkcommunicatie.nl
2013 De wereld is in beweging en de Beeldwerkers volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet. Fotografie wordt aan de activiteiten toegevoegd.
2016 De Beeldwerkers vestigen zich weer op het oude adres: Van der Takstraat 31, Rotterdam.

Flashback: Als de hoofdpersoon in een film zich een eerdere gebeurtenis herinnert, wordt het beeld zwart/wit of wazig. Wij als kijkers weten dan: ´Ah ha! Dit speelde zich in het verleden af.´