Intowaste

Intowaste, onderdeel van A&M recycling in Rotterdam, is gespecialiseerd in het oplossen van complexe afvalproblemen. Een voorbeeld is het recyclen van een tweetal afgebrande tankwagons die niet meer over het spoor vervoerd konden worden.

 

Zingevings Gericht Werken

Een teaser gemaakt in opdracht van Zorggroep Crabbehoff in Dordrecht. Een link zat bij de uitnodiging voor het congres ‘De Barmhartige Samaritaan Anno Nu’.

 

KOLB, bouw nieuwe reactor

Voor Kolb Nederland BV, volgden we de bouw van de vierde reactor. De wens was om ook het productieproces te laten zien. De film werd vertoond bij de officiële ingebruikneming van de reactor.