The van den Bor Challenge

Foodmate, Oud-Beyerland, is fabrikant van machines voor de pluimvee verwerkende industrie. Van den Bor is een pluimvee slachtbedrijf. De afdeling waar de panklare kuikens in delen worden gesneden was toe aan een grondige renovatie. Foodmate installeerde in een recordtijd van 72 uur 3 komplete Flex delenlijnen. Een reportage.