Stichting Onder Een Dak

Toen Stoed in 2009 25 jaar bestond maakten we een documentaire over de activiteiten van deze stichting. Stichting Onder Een Dak is een regionale instelling voor Zorg en Welzijn. Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychiatrische en/of psychosociale problemen die zelfstandig willen (blijven) wonen. De zorg is afgestemd op de behoefte van de cliënt. Stoed biedt ambulante woonbegeleiding, Beschermd Wonen, Volledig Pakket Thuis, dagbesteding en nachtopvang.